Vi migrerar era webbsidor med automatik

När ni bygger ny webbplats och behöver flytta över sidor till den nya sajten, kan vi hjälpa till att migrera dem med automatik. Det bespar era redaktörer ett mycket tidsödande arbete. Dessutom blir det noggrannare resultat och ger större möjligheter att anpassa innehållet till den nya webbplatsen. Våra verktyg använder tekniker som är oberoende av CMS så tveka inte att höra av er om ni planerar att flytta innehåll.

Vilka är fördelarna?

Överföringen ger högre kvalitet än vid manuellt arbete, mycket kortare ledtider och det finns även möjligheter till omkörningar vid behov.

Var hämtas innehållet?

Innehållet kan läsas in från den gamla webbplatsen men det går också att använda databaser eller dokument som källa till nya webbsidor.

Hur skapas sidorna?

Sidorna kan automatiskt skapas direkt i CMS:et eller läsas in via en datafil i ett importformat som är anpassat för plattformen.
process migrering

Anpassa kod och innehåll

Det finns möjligheter att justera innehållet vid migreringen. Klasser och attribut för stilformat kan bytas ut och ersättningar i texterna utföras.

Påverka strukturen

Sidorna kan automatiskt skapas upp med samma struktur som i källan eller placeras på olika ställen i den nya webbplatsen.

Hantera egenskaper

Om mallarna i målsajten inte har samma egenskaper som i källan kan fält från källan slås ihop till ett gemensamt eller ett tvärtom.

Referenscase: www.hsb.se

När Sogeti byggde nya hsb.se fanns innehåll för över tusen bostadsrättsföreningar lagrade i deras gamla system. Att manuellt flytta över alla sidor till den nya webbplatsen hade varit en väldigt tidsödande insats. Utmaningen var att hitta en lösning som krävde minimalt arbete av HSB själva och dess BRF-redaktörer samt att på relativt kort tid hinna få över alla sidor före lansering.

I detta projekt användes en XML-export från den tidigare siten på Polopoly som källa och skillnader i strukturer, mallar och egenskaper specades upp ihop med HSB och Sogeti för att matcha den nya siten som togs fram på EPiServer. Sammanlagt migrerades fler än 40.000 webbsidor samt 18.000 bilder och dokument över till den nya siten. I innehållet anpassades css- och htmlinformation för att matcha stilformaten samt de responsiva mallarna som den nya lösningen hade, textersättning genomfördes och publiceringsdatum för nyheter bibehölls m.m. Respektive BRFs lokala inställningar i EPiServer konfigurerades samtidigt med data från andra källor, enkla adresser matades in för att bibehålla gamla urler m.m.

Hör av er till oss!


+46-8-400 115 20 | info@vincera.se